NOVOSTI I NAJAVE

 
22.11.2017. - Pozivaju se ovlašteni procjenitelji da se prijave na stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina
22.11.2017. - Izdana građevinska dozvola za zahvat u prostoru gospodarske namjene, pretežito nautički turizam - Izgradnja 'Nautičko turističkog kompleksa - Sv. Katarina - Monumenti', ETAPA 1 – Luka nautičkog turizma Sv. Katarina
22.11.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
22.11.2017. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano
Subvencioniranje stambenih kredita
Otvoren Poziv 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' - krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine
22.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri
22.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplica Sveti Martin
22.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin
Najava: 9. sjednica Svjetskog urbanog foruma (World Urban Forum 9), Kuala Lumpur - 07.-13.02.2018.
21.11.2017. - Ministar Štromar i državna tajnica Magaš borave u Slavonskom Brodu
21.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge izrade studije pod nazivom: 'Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade'
21.11.2017. - Energetska obnova višestambenih zgrada
21.11.2017. - Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
21.11.2017. - Izdana izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine 1. skupine gospodarske namjene, pretežito nautički turizam - Izgradnja luke nautičkog turizma MARINA – Novi Vinodolski na području Grada Novi Vinodolski, FAZA 1. – Izgradnja cestovnog priključka na državnu cestu D8 (zona IV.), nasipavanje mora za formiranje platoa za zonu oznake II
21.11.2017. - Izdana izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine 1. skupine gospodarske namjene, pretežito nautički turizam - Izgradnja luke nautičkog turizma MARINA – Novi Vinodolski na području Grada Novi Vinodolski, FAZA 3. – Izgradnja sekundarnog lukobrana (zona VIII. i IX.) i FAZA 4.b. – Uređenje dijela akvatorija uz sekundarni lukobran
21.11.2017. - Ministarstvo provodi radionice o korištenju informacijskog sustava eDozvola
21.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štrigova
21.11.2017. - Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica
21.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene Jurovo, Općina Žakanje
21.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće 'Crvene kuće', Grad Zadar
20.11.2017. - Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 26. obljetnice stradanja
20.11.2017. - Donesen novi Pravilnik o jednostavnom i drugim građevinama i radovima
20.11.2017. - Izdana lokacijska dozvola za rekonstrukciju građevine 'Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, Izgradnja berme lijevoobalnog savskog nasipa DIONICA: Zadubravlje – Klakar - Ruščica'
20.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone 'Meterize' Nin
20.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu' u Jastrebarskom
20.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja 'Poreč-JUG'
20.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja 'Poreč-JUG'
20.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali, Općina Sali
17.11.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
17.11.2017. - Delegacija Kosova u radnom posjetu Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
17.11.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - rok za prijave 27.11.2017.
17.11.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - manipulativni cjevovodi na Terminalu Sisak - spoj sa spremnicima INA - Rafinerija nafte Sisak, 1. skupine
17.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica
17.11.2017. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - rok za prijave 27.11.2017.
16.11.2017. - Izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju plinske kombi kogeneracijske elektrane KKE Slavonski Brod
16.11.2017. - Izdana lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena 'Kite – Vučje brdo – Plano' na području Grada Trogira
16.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Povedbenog urbanističkog plana 'Centar-jug' Pazin
16.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o pijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) s III. Izmjenama i dopunama Prostorniog plana uređenja Općine Baška
16.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) s III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška
16.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Rudine - V.Nazor', Grad Buje
15.11.2017. - Energetska obnova višestambenih zgrada
15.11.2017. - Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
15.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bedenica
15.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja stambene zone Pod Debra - jug - UPU br.12, Općina Kukljica
14.11.2017. - Ministarstvo provodi radionice o korištenju informacijskog sustava eDozvola
14.11.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva - rok 14.12.2017.
14.11.2017. - Kakva je situacija s legalizacijom bespravne gradnje?
14.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela PUP-a stambenog naselja 'Komunela' Umag, DPU-a 'Komunela - potok', DPU 'Centar-Umag', PUP-a povijesne jezgre Grada Umaga, PUP-a stambenih naselja 'J.Rakovac' i 'Moela' u Umagu, DPU-a 'Moela jug' i dijela UPU-a 'Terra Istriana'
14.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, Grad Bakar
14.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor
14.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka
14.11.2017. - Informacija o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja gopodarske zone 'Zabok 6', Grad Zabok
13.11.2017. (HSZG) - Održana stručna radionica: "A Common European Language for Sustainable Building Assessment" – ‘Level(s)’ Framework
13.11.2017. - Izdana građevinska dozvola za građenje građevine 1. skupine, infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – Trajektna luka, trajektni terminal u uvali Stinica i pristupna državna cesta, faza Trajektno pristanište – nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj
13.11.2017. - Izdana lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena 'Žervanjska' u Virovitičko-podravskoj županiji
13.11.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
13.11.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 12.12.2017.
13.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Buković gaj u Bukoviću
13.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Kukalj Benkovačko Selo
13.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Ošljak, Općina Marina
13.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela Industrijske zone u Donjem Kraljevcu
13.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
10.11.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
10.11.2017. - Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka javnog natječaja Klasa: 112-07/17-02/14 od 11. rujna 2017. godine vezano uz radno mjesto voditelja odjela u Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije
10.11.2017. - Put do stana kroz program POS-a
10.11.2017. - Odluka o sadržaju Stateške studije utjecaja Prostornog plana Parka Prirode Papuk na okoliš
10.11.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
10.11.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
10.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica
10.11.2017. - Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola objavljen u Narodnim novinama broj 108/17.
10.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana
09.11.2017. - Ministar Predrag Štromar na 78. sjednici Odbora za stanovanje i upravljanje zemljištem Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu u Ženevi
VAŽNO! Obavijest korisnicima sustava IEC
09.11.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
09.11.2017. - Objavljene VIII. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
09.11.2017. - Sudjelovanje na 17. zasjedanju CEMAT-a
09.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja 'Komunela' Umag
09.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Umag - Polesine', Grad Umag
09.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo
08.11.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita
08.11.2017. - Veleposlanik Turske Babür Hızlan u nastupnom posjetu ministru Predragu Štromaru
08.11.2017. - HZPR: Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja da se odazovu na testiranje
08.11.2017. - Energetska obnova višestambenih zgrada
08.11.2017. - Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
08.11.2017. - Izdana lokacijska dozvola za rekonstrukciju magistralnog plinovoda PČ Slobodnica-MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar u DN 500/75 bar - infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina na području Grada Slavonskog Broda
08.11.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
08.11.2017. - Izdana lokacijska dozvola za izgradnju istočne obilaznice grada Novog Marofa
09.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2 - Dolića Draga, Općina Lokvičići
08.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Križevaca
08.11.2017. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice
08.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone u Novim Jankovcima
08.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica na 12, Grad Cres
08.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Šibenika
06.11.2017. - Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske objavljena u Narodnim novinama broj 106/17.
06.11.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture - rok 06.12.2017.
06.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornji Kneginec
06.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrvace
06.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir
03.11.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi izrade i isporuke početnog stanja cjenovnih blokova bez utvrđivanja približnih vrijednosti zemljišta na području Republike Hrvatske
03.11.2017. - Na osobni zahtjev razriješena glavna tajnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Nikolina Nežić
03.11.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja elektrotehnike - rok 04.12.2017.
03.11.2017. - Energetska obnova višestambenih zgrada
03.11.2017. - Energetska obnova vrtića, škola, učeničkih domova...
03.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Zone poduzetništva' u Maloj Subotici
03.11.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
02.11.2017. - Obrađeni svi zahtjevi koji su u APN stigli do 13. listopada 2017. godine
02.11.2017. - Objavljeno Rješenje o prijamu u državnu službu na određeno vrijeme vezano uz raspisani oglas Klasa: 112-07/17-02/13, Urboj: 531-03-1-1-1-17-1 od 4. rujna 2017. godine - r.m. broj 35.
02.11.2017. - AZONIZ: Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2017. godine - stanje na dan 31.10.2017.
02.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marušćina K-2 (UPU-3)
02.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Locosercio istok u Rovinju - Rovigno
02.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina i prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podudbina
02.11.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo u Rijeci
02.11.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko
31.10.2017. (Vlada RH)- Položeni vijenci u prigodi blagdana Svih svetih
31.10.2017. - Objavljen ažuran popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (REVIDENTI)
31.10.2017. - Obavijest o donošenju Priručnika za zaštitu pročelja zgrada od požara
31.10.2017. (HZPR) - U Informacijskom sustavu prostornog uređenja objavljeni prostorni slojevi građevinskih područja
31.10.2017. - Ministarstvo provodi radionice o korištenju informacijskog sustava eDozvola
30.10.2017. - Donesen Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
30.10.2017. - Objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'
30.10.2017. - Konferencija u organizaciji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke 'Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj'
26.-27.10.2017. - Stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina
27.10.2017. - Subvencioniranje stambenih kredita
27.10.2017. - Potpisano 97 ugovora za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
27.10.2017. - Državni tajnik Željko Uhlir gostovao u emisiji Hrvatskoga radia 'U mreži prvog'
27.10.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 28.11.2017.
27.10.2017. - Objavljen ažuran registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm)
27.10.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt dokumentacije o nabavi usluge popravka i održavanja službenih automobila za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
27.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štrigova
27.10.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šenkovec
25.10.2017. - Ministar Štromar na Međunarodnom sajmu SASO u Splitu
25.10.2017. - Izdana izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnja vjetroelektrane Vrataruša II, ukupne snage 24 MW, na području Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji
25.10.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.10.2017.
25.10.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči web stranice Ministarstva
25.10.2017. - Objavljene IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
25.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motičina
25.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jugoistok, Donja Motičina
25.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće
24.10.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture - rok 23.11.2017.
24.10.2017. - Javni pozivi na uvide u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči web stranice Ministarstva
24.10.2017. - Uklanjanje bespravne gradnje na Žnjanu
24.10.2017. - Energetska obnova višestambenih zgrada - do 23.10.2017. potpisano 224 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
24.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Max Stoja', Pula
23.10.2017. - Održan 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije: 'Prostorni registri za budućnost'
23.10.2017. - Prijedlog Pravilnika o tehničkom pregledu građevine na javnom savjetovanju do 7.11.2017.
23.10.2017. - Na oglasnoj ploči web stranice Ministarstva objavljeni novi predmeti
23.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijske zone Ungarija Umag
20.10.2017. - Postupanje građevinske inspekcije u Novalji
19.10.2017. - Potpisano 74 ugovora za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
20.10.2017. - Besplatno preuzmite novu verziju računalnog programa za određivanje energetskog svojstva zgrade
20.10.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju vodne strane lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u zoni pojačanog procjeđivanja u stac. km 6+467, građevina 1. skupine, na k.č.br. 8030/3 i 8030/5 k.o. Prelog i 2450/3 i 2450/4 k.o. Cirkovljan - Prelog, Međimurska županija
20.10.2017. - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju do 4.11.2017.
19.10.2017. - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu na javnom savjetovanju do 2.11.2017.
19.10.2017. - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjena i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju do 2.11.2017.
19.10.2017. - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na javnom savjetovanju do 2.11.2017.
19.10.2017. - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju do 2.11.2017.
20.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano, Općina Dubrovačko primorje
19.10.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva - rok 21.11.2017.
19.10.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja između naselja Neviđane i Mrljane, Općina Pašman
19.10.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja u naselju Pašman
18.10.2017. - Doneseni urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Vršna zona' i 'Skijaški kompleks' Medvednica
18.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine
17.10.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanictičkog plana uređenja 'Kaštel-Dorina', Grad Buje
16.10.2017. - Objavljene VII. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
16.10.2017. - Objavljene III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
16.10.2017. - Objavljen ažuran registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
16.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare' u Kninu
16.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Istočno od gospodarske zone Lužine u Kninu'
13.10.2017. - Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita mogu se predati još samo danas
13.10.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
13.10.2017. - Ministar Štromar na konferenciji 'Pametne jedinice lokalne samouprave i energetski učinkovite industrije'
13.10.2017. - Donesena Stategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
13.10.2017. - AZONIZ: Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2017. godine - stanje na dan 30.09.2017.
13.10.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija, Grad Šibenik
Prostorno-planska dokumentacija
13.10.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
13.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 'Fakinija-cesta Contessa', Grad Novigrad-Cittanova
13.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica
12.10.2017. - Izdana lokacijska dozvola za fazno usklađenje odobrenog eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena 'SEGET-SJEVER' s važećim prostornim planovima i produbljenje postojećeg površinskog kopa, na katastarskim česticama u k.o. Seget Gornji
12.10.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči
12.10.2047. - HZPR: Javni natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme - rok za prijave 20. listopada 2017. godine
12.10.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva - rok 16.11.2017.
10.10.2017. - Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita moći će se predati do 13. listopada 2017.
11.10.2017. - Objavljen Oglas o prestanku subvencioniranja kredita
11.10.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme da se odazovu na testiranje - r.m. 132., 133., 137., 138., 139., 152., 156., 157. i 158.
10.10.2017. - Napomena Ministarstva o primjeni odredbi za projektiranje zgrada gotovo nulte energije
10.10.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme da se odazovu na testiranje - r.m. 142., 145., 148. i 149.
10.10.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
10.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac
09.10.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme da se odazovu na testiranje - r.m. 141
09.10.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
09.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić, Općina Gradec
09.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Levanjska Varoš
06.10.2017. - Vlada RH donijela Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka
06.10.2017. - Održana prva u nizu radionica o korištenju novog informacijskog sustava eDozvola
06.10.2017. - Izdana građevinska dozvola za Izgradnju pregrade na Rijeci Orljavi u rkm 36+117-III
06.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Plandište 1' Čepin
06.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin
06.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pokupsko
06.10.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć
05.10.2017. - Održana rasprava u Hrvatskom saboru o Prijedlogu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
05.10.2017. - Potpisano 59 ugovora za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
04.10.2017. - Veleposlanik Danske Christian Thorning u nastupnom posjetu ministru Predragu Štromaru
03.10.2017. - Ministar Štromar u radnom posjetu Osječko-baranjskoj županiji
03.10.2017. - Uklanja se bespravna gradnja na otoku Braču
03.10.2017. (Rim) - Konferencija u okviru ESPON programa "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?"
03.10.2017. - Izdana III. Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije
02.10.2017. - Ažuriran registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
02.10.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
02.10.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
02.10.2017. - Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka
29.09.2017. - Program URBACT III - Otvoren poziv za formiranje do 25 mreža za prijenos
27.09.2017. - Potpisano 164 ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada
27.09.2017. - Potpisano 36 ugovora za energetsku obnovu zgrada odgojno-obrazovnih javnih ustanova
27.09.2017. - Objavljene VI. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
27.09.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarske proizvodne namjene Šišan jug, Općina Ližnjan
27.09.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od Uvale Toć do Kancelirovca - UPU 12 i o Strateškoj studiji o utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja područja od Uvale Toć do Kancelirovca, Općina Okrug
22.09.2017. - Svečanost zatvaranja Twinning light projekta 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj'
25.09.2017. - Vlada prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima
25.09.2017. - Zatvoren Twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj'
25.09.2017. - Kineska delegacija u radnom posjetu Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
VAŽNO! OBAVIJEST svim korisnicima sustava eDozvole
25.09.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.09.2017.
22.09.2017. - Ministar Štromar otvorio 21. Međunarodni festival čipke u Lepoglavi
21.09.2017. - U Svetom Martinu na Muri održan stručni skup 'Urbano-ruralne veze'
21.09.2017. - Potpisano 27 ugovora za energetsku obnovu zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
Informacija o statusu pripreme Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Obavijest jedinicama lokalne samouprave
Ministarstvo financira ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini
Naputak o naplati upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola