NOVOSTI I NAJAVE

 
27.06.2017. - Ministar Štromar potpisao 229 Odluka o financiranju za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Energetska obnova višestambenih zgrada - prijavite se na regionalne radionice u Rijeci, Osijeku i Splitu
27.06.2017. - Poziv na sudjelovanje u ESPON studiji o digitalizaciji javnih usluga u europskim gradovima (rok do 07.07.2017.)
27.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Levanjska Varoš
27.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Brižine u naselju Pašman, Općina Pašman
27.06.2017. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Obalno područje naselja Betina – Pačipolje, Općina Tisno
27.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Općina Tisno
27.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsto-turističke zone 'Milovci-Grabovača', Općina Starigrad
27.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka
Nacrt Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju do 05.07.2017.
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Subvencioniranje stambenih kredita
Legalizacija - izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Osigurano 629 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji stupio na snagu
Za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja zaprimljen je 231 projekt
Edukativna kampanja: GRADITE LEGALNO, SPAVAJTE MIRNO!
26.06.2017. - Općina Dubai i UN-Habitat predstavili su međunarodnu nagradu Dubai za najbolje prakse na području poboljšanja životnih sredina (poziv otvoren do 31.08.2017.)
26.06.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.06.2017.
26.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'OMV - poslovna zona', Grad Poreč
26.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
23.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
23.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vrgorca
23.06.2017. - Odluka o obustavi provedbe postupka oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 285 i r.m. 286)
23.06.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnih ispita iz područja arhitekture i elektrotehnike za rujan 2017
21.06.2017. - Održan četvrti sastanak Tehničke platforme za pregled Uredbe (EU) br. 305/2011
21.06.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.132.f) - rok za prijave 29.06.2017.
21.06.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja kompleksa 'Gradski vrt' u Osijeku
21.06.2017. (HINA) - Zastupnici pozdravili produljenje roka za legalizaciju građevina
20.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draž
20.06.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
19.06.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za nabavu tiskarske usluge za potrebe Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj – tisak publikacije: Zbornik stručnog skupa „Urbano-ruralne veze“
14.06.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
14.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribarske luke u Komiži
Prostorno-planska dokumentacija
14.06.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.132.e) da se odazovu na testiranje 28. lipnja 2017.
13.06.2017. - Obavljena primopredaja dužnosti
13.06.2017. (HINA) - Štromar: Spojiti katastar i zemljišne knjige
13.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić
13.06.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
13.06.2017. - Ažuriran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. važećeg Pravilnika (pdf) (csv)
13.06.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
13.06.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja strojarstva za rok 13. srpnja 2017. godine
12.06.2017. - Ažuriran Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
12.06.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za nabavu klimatizacijskih uređaja za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na lokaciji u Zagrebu – Vinogradska 25, dvorišna zgrada - produžen rok za ponude do 03.07.2017. godine do 11:00 sati
12.06.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Nova Vas - zapad, Općina Brtonigla
09.06.2017. - Tehnički propis za staklene konstrukcije
09.06.2017. - Objavljene IV. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
09.06.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 11. srpnja 2017. godine
08.06.2017. - Vlada na današnjoj sjednici prihvatila tri zakona Ministarstva
09.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone u Draškovcu
09.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenice
09.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Topoljski Dunavac, Općina Draž
09.06.2017. - Hrvatska dobila novu Vladu - novi ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar
08.06.2017. - Izdana Izmjena i dopuna građevinske dozvole za Državnu cestu D 225 dionica Zaprešić – Prigorje Brdovečko, I. poddionica – od km 0+000,00 do km 1+935,64, faza 1. – dio trase od km 0+000,00 (početak I. poddionice) do km 0+687,00 (neposredno iza trokrakog raskrižja – kraj I. faze)
08.06.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju, nadogradnju i obnovu željezničke pruge M103 Dugo Selo - Novska, FAZA I; dionica od km cca 2+803,86 do km cca 31+188,31 A.8. Etapa ŽCP "Caginec" u km cca 20+430,14, A.8.2. Faza A-XIV - izgradnja nadvožnjaka Caginec u km cca 20+247
08.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec
08.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja komunalno-servisne zone (K3) 'Golo Brdo' u Sukošanu
08.06.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica
08.-10.06.2017. - 12. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva
07.06.2017. - Obavijest o ishodu postupka prijama službenika u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Oglasa Klasa: 112-07/17-02/8, Urbroj: 531-03-1-1-1-17-1 od 31. ožujka 2017. godine
07.06.2017. - Objavljene III. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
07.06.2017. - Državna tajnica Prpić na svečanom potpisivanju ugovora o dodjeli sredstava ZelEn
07.06.2017. - Javni pozivi na uvid u spis predmeta objavljeni na oglasnoj ploči Ministarstva
06.06.2017. - Ministar Kuščević na Poslovnom doručku u organizaciji Poslovnog kluba slovensko – hrvatskih gospodarstvenika i Veleposlanstva Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj
06.06.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'UPU 7' u Pribislavcu
05.06.2017. - Izdana I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za Luku nautičkog turizma – Marina Kaštela, Kaštel Gomilica
02.06.2017. - Ministar Kuščević: Za projekte na području SDŽ investiramo oko 390 milijuna kuna
03.06.2017. (HINA, Marina Bujan) - Intervju s ministrom Kuščevićem: Osigurali smo posao za nekoliko desetaka tisuća ljudi
02.06.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 04. srpnja 2017. godine
02.06.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
01.06.2017. - AZONIZ: Upis pravomoćnih rješenja u registar tijekom 2017. godine - stanje na dan 31.05.2017.
31.05.2017. - Preko 70 milijuna kuna za Veliku Goricu - sufinanciramo 20 stambenih zgrada
29.05.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 285. i 286.) - rok za prijave 06. lipnja 2017.
31.05.2017. - Objavljen ažuran popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija
31.05.2017. - Rezultati dijela Javnog natječaja za prijam zaposlenika na određeno vrijeme u Agenciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
30.05.2017. - Izdana VII. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče
29.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja kompleksa 'Gradski vrt' u Osijeku
26.05.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.05.2017.
26.05.2017. - Izdane IV. Izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: ISTARSKI IPSILON-A8, Dionica: ROGOVIĆI-LUPOGLAV, FAZA 2B-dopuna na puni profil autoceste
26.05.2017. - Objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.132.e) - rok za prijave 05. lipnja 2017.
26.05.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za nabavu klimatizacijskih uređaja za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na lokaciji u Zagrebu – Vinogradska 25, dvorišna zgrada - produžen rok za ponude do 19.06.2017. godine do 11:00 sati
26.05.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 27.06.2017.
26.05.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnih ispita u srpnju 2017 – strukovna područja građevinarstvo i strojarstvo
26.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač
26.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Petrovija-zapad, Umag
26.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca
Prostorno-planska dokumentacija
26.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada - Cittanova
24.05.2017. - Gostovanje ministra Kuščevića u emisiji HRT-a 'A sada Vlada'
24.05.2017. - Uspješno povećanje alokacije sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj - osigurana sredstva za 1000 gradilišta u narednih 18 mjeseci
24.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pleternice
23.05.2017. - Započeo twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj' (CRO nZEB)
24.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
23.05.2017. - Izdana građevinska dozvola za građenje Trajektnog terminala Zadar – Gaženica, 1. skupine, I.13. Parkiralište (nakon izgradnje komercijalnog centra)
23.05.2017. - Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine objavljena u Narodnim novinama broj 48/2017
23.05.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture za rok 28.06.2017.
22.05.2017. - Izdana III. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Magistralni plinovod ZLOBIN-OMIŠALJ DN 1000/100 na području Primorsko-goranske županije
22.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
19.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Fakinija-Cesta Contessa, Grad Novigrad
19.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Međimurskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji
19.05.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja elektrotehnike za rok 21.06.2017.
18.05.2017. - Vlada donijela Odluku o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.- 2015. godine
18.05.2017. - Informacija o II. ponovnoj javnoj raspravi o dodatku Strateškoj studiji utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Oglas o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
17.05.2017. - Ministar Kuščević uručio Odluke o dodjeli sredstava kapitalne pomoći u Varaždinskoj, Međimurskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
17.05.2017. - Izdana građevinska dozvola za dogradnju rezervoarskog prostora za sirovu naftu i naftne derivate, III cjelina zahvata, Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte - Spremnik A-1513 s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu
08.-12.05.2017. - Održano 26. zasjedanje Upravljačkog vijeća UN HABITAT-a
17.05.2017. - Podjela Odluka za kapitalnu pomoć u Sisačko-moslavačkoj županiji
16.05.2017. - Obavijest o ishodu postupka prijama službenika u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Oglasa Klasa: 112-07/17-02/7 od 15. ožujka 2017. - r.m. 132.n.
16.05.2017. - Obavijest o ishodu postupka prijama službenika u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Oglasa Klasa: 112-07/17-02/5 od 01. ožujka 2017. - r.m. 281.
16.05.2017. - Obavijest o ishodu postupka prijama službenika u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Oglasa Klasa: 112-07/17-02/3 od 01. veljače 2017. - r.m. 85.
16.05.2017. - Obavijest o ishodu postupka prijama službenika u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Oglasa Klasa: 112-07/17-02/2 od 26. siječnja 2017. - r.m. 132.m.
16.05.2017. - Ministarstvo daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade
16.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji
16.05.2017. – Izdana građevinska dozvola za 4. fazu : Rekonstrukcija pruge na IV. poddionici: kolodvor Veliko Trgovišće (isključivo) - kolodvor Zabok (uključivo) od km cca 18+604 do km cca 24+250
15.05.2017. - Svečano otvorena nova Zračna luka Dubrovnik
15.05.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za r.m. br. 279. i 279.a. da se odazovu na intervju prema rasporedu iz poziva za svako pojedino radno mjesto
12.05.2017. - POS u Umagu: podijeljeni ključevi za 50 mladih obitelji
12.05.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za r.m. br. 9., 17., 20., 36., 47., 66., 86., 113., 142., 146., 182. i 285. da se odazovu na intervju prema rasporedu iz poziva za svako pojedino radno mjesto
12.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
12.05.2017. - Objavljene II. Izmjene i dopune Plana jednostavne nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
11.05.2017. - Rezultati dijela Javnog natječaja za prijam zaposlenika na određeno vrijeme u Agenciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
11.05.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o Urbanističkom planu uređenja turističke zone Nova Kršlja, Općina Rakovica
10.05.2017. - Podijeljene odluke o sufinanciranju komunalnih projekata u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji
10.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Kaštel-Dorina', Grad Buje
10.05.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poslovno-stambene zone Vidovec
09.05.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za nabavu klimatizacijskih uređaja za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na lokaciji u Zagrebu – Vinogradska 25, dvorišna zgrada - produžen rok za ponude do 29.05.2017. godine do 11:00 sati
09.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas - Brčići, Poreč
09.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Volme jug zona ugostiteljsko turističke namjene, Medulin
08.05.2017. - Položen kamen temeljac za gradnju POS stanova u Šibeniku
08.05.2017. - Podijeljene odluke o sufinanciranju komunalnih projekata u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji
08.05.2017. - Izdana građevinska dozvola za Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte – Spremnik A-1517 s pripadajućom sigurnosnom i nadzornom opremom i pripadajućim instalacijama za prihvat i otpremu na katastarskoj čestici broj 4560/1 k.o. Omišalj-Njivice na Terminalu Omišalj, Otok Krk
05.05.2017. - Ministar Kuščević sudjelovao na XXI. Nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu
05.05.2017. – Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Finida u Gradu Poreču - Parenzo
05.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na području Priko, Grad Stari Grad
04.05.2017. - Zastupnici Hrvatskoga sabora podržali prijedlog zakona o subvencioniranju stambenih kredita
04.05.2017. - Izdana III. Izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje državne spojne ceste CP Karamatići – Luka Ploče
04.05.2017. - Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci
03.05.2017. - Ministar Kuščević na tematskoj raspravi HGK : 'Gospodarski razgovori o arhitekturi'
03.05.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške: Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa Dionica Klakar - Rušćica
03.05.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji
03.05.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske
02.05.2017. - Izdana lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru: Eksploatacijsko polje keramičke gline ORAHOVICA-1 na području grada Orahovice u Virovitičko-podravskoj županiji
02.05.2017. - Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške: Projekt izgradnje berme lijevoobalnog savskog nasipa Dionica Državna granica - CS Konjuša
28.04.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
28.03.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnih ispita u lipnju 2017 – strukovna područja građevinarstvo i strojarstvo
28.04.2017. - Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Stari Pazin' u Istarskoj županiji
27.04.2017. - Zastupnici Hrvatskog sabora raspravljali o subvencioniranju stambenih kredita
27.04.2017. - Obavijest jedinicama lokalne samouprave
27.04.2017. - Obavijest korisnicima sustava eDozvola
27.04.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Muć
26.04.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
26.04.2017. (Prenosimo) - Tjedan EU fondova 2017.
25.04.2017. - Ministar Kuščević o građevinskoj renti: Nema govora o novom nametu
25.04.2017. (HRT) - Gostovanje ministra Kuščevića u emisiji 'U mreži prvog'
25.04.2017. – Nastavlja se uklanjanje bespravne gradnje u Istarskoj županiji
25.04.2017. - Objavljen javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja - rok za prijave 03.05.2017.
24.04.2017. - Ministar Kuščević na Proljetnoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Washingtonu
24.04.2017. - Uklanja se bespravna gradnja u Istarskoj županiji
24.04.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
21.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji
21.04.2017. - U Puntu na otoku Krku započela gradnja stanova POS-a
20.04.2017. - Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
20.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji
20.04.2017. - Ažuriran Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
19.04.2017. - Ministar Kuščević u radnom posjetu Sloveniji
19.04.2017. - Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - r.m. 198.
19.04.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 17) da se odazovu na razgovor 27. travnja 2017.
19.04.2017. - Prenosimo: Međunarodna konferencija 'Krajobraz-krajina-pejzaž: Krajobrazna arhitektura i turizam, Rovinj-Pula, 2017.'
19.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Brodsko-posavskoj županiji
18.04.2017. - Ministar Kuščević podijelio ključeve kupcima stanova POS-a na lokaciji Kila 1
18.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Istarskoj, Koprivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj županiji
18.04.2017. - Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu
14.04.2017. - Pozivaju se kandidati koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog natječaja za prijam zaposlenika na određeno vrijeme u Agenciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada da se odazovu na razgovor sukladno rasporedu iz poziva za pojedino radno mjesto
14.04.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za nabavu klimatizacijskih uređaja za potrebe RH Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na lokaciji u Zagrebu – Vinogradska 25, dvorišna zgrada - rok 15.05.2017. godine do 11:00 sati
14.04.2017. - Jednostavna nabava: Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge stručnog usavršavanja službenika HZPR-a za rad u Autodesk, ESRI i MS Office programskim alatima - rok 28.04.2017. godine do 10:00 sati
14.04.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gračac
13.04.2017. - Vlada usvojila Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
13.04.2017. - Izmjenama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi smanjuju se broj skupina i iznosi pristojbi za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole
12.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Koprivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji
12.04.2017. - Ažurirani popisi pravnih osoba kojima su od strane Ministarstva izdane suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja - stanje na dan 10.4.2017.
12.04.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči: lokacijska dozvola
11.04.2017. - Ministar Kuščević predstavio aktivnosti Ministarstva na prvoj sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem
11.04.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva
11.04.2017. - Prethodno savjetovanje - nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi poštanskih usluga u otvorenom postupku velike vrijednosti za potrebe rada Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
10.04.2017. - Ministar Kuščević podijelio Odluke o dodjeli kapitalne pomoći trima dalmatinskim županijama
10.04.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči: obavijesti - rješenja o uklanjanju građevinske inspekcije - PJ Sisak
07.04.2017. - I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
07.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji
06.04.2017. - Ministar Kuščević na otvorenju XII. Bisera mora
06.04.2017. - Urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona'
06.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji
05.04.2017. - Objavljen popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u 2017. godini
05.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj županiji
04.04.2017. - Ministar Kuščević na svečanom otvorenju Proljetnih sajmova Zagrebačkog velesajma
04.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji
03.04.2017. - Završava javna rasprava o prijedlozima urbanističkih planova uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona' Medvednica
03.04.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji
31.03.2017. - Puštena u rad programska aplikacija e-Oglasna ploča
31.03.2017. - Objavljena nova izvješća o javnim raspravama u postupku donošenja prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji
30.03.2017. - Naputak o naplati upravnih pristojbi za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola