GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Broj telefona centrale: 01 3712 777
Faks: 01 3712 713
E-pošta: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr  

Građevinska inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja smještena je na adresi: Vinogradska 25. u Zagrebu. Svoje podneske građevinskoj inspekciji Ministarstva možete uputiti putem pisarnice koja je smještena na adresi: Ulica Republike Austrije 20. u Zagrebu.  Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

 

Gradite legalno, spavajte mirno!
Prijava bespravne gradnje
Područni uredi građevinske inspekcije
Smjernice komunalnim redarima za primjenu Zakona o građevinskoj inspekciji
Propisi iz područja građevinske inspekcije
Najčešća pitanja i odgovori
Aktivnosti
Izvještaji o radu