04.08.2017. - Ministar Štromar u Kninu potpisao ugovore o energetskoj obnovi zgrada

Nakon sjednice Vlade ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar potpisao je s gradonačelnikom Grada Knina dr.sc. Markom Jelićem Ugovor o dodjeli sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u svrhu sufinanciranja izrade Izmjena i dopuna (III.) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Vrijednost ugovora iznosi 75 tisuća kuna.

Također, upriličeno je i svečano potpisivanje Ugovora o energetskoj obnovi zgrada i korištenju obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ministar Štromar potpisao je ugovore o energetskoj obnovi triju osnovnih škola, dva dječja vrtića i jedne srednje škole na području Šibensko-kninske županije. Ukupna bespovratna sredstva za ovih šest ugovora iznose gotovo osam milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost investicija veća od 22 milijuna kuna.

Ministar Predrag Štromar potpisao je s direktorom Stambeno komunalno d.o.o. Marinom Koudelom i tri ugovora o energetskoj obnovi višestambenih zgrada u Drnišu. Ukupna vrijednost investicije za ove tri zgrade veća je od šest milijuna kuna, a Europski fond za regionalni razvoj sudjelovat će u toj investiciji s 3,5 milijuna kuna.

Više o potpisanim ugovorima

MGIPU i energetska obnova zgrada:

Inače, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nadležno je za energetsku obnovu zgrada u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na specifične ciljeve smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora kao i u stambenim zgradama.

Za navedene specifične ciljeve Republika Hrvatska u Europskom fondu za regionalni razvoj, a u okviru Operativnog programa „konkurentnost i kohezija“, ima na raspolaganju do kraja 2020. godine ukupno 2,36 milijardi kuna (311 milijuna eura), od čega će do kraja ove godine biti ugovoreno gotovo milijardu kuna.

Ministarstvo planira tijekom jeseni objaviti novi Poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora s ciljem smanjenja potrošnje energije za grijanje i hlađenje. Ovim pozivom će biti obuhvaćene zgrade u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne samouprave, javne ustanove i vjerske zajednice obavljaju različite društvene djelatnosti, što značajno proširuje popis prihvatljivih zgrada javnog sektora u odnosu na prethodni poziv kada su njime bile obuhvaćene isključivo one zgrade u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Planirana alokacija za taj poziv u ovom trenutku je 380 milijuna kuna (50 milijuna eura).

Osim novog Poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, po donošenju izmjene europske regulative kojima će se fizičkim osobama omogućiti apliciranje za bespovratna sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koja se očekuje krajem 2017. godine, Ministarstvo će objaviti Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje OIE u obiteljskim kućama za koje na raspolaganju ima alokaciju od 228 milijuna kuna (30 milijuna eura).


Zagreb, 4. kolovoza 2017. godine 

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje