Propisi o obnovi i sanaciji poplavljenih područja

 
Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
'Narodne novine' broj 77/14
Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada
'Narodne novine' broj 82/14
Izmjene i dopune Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada
'Narodne novine' broj 140/14


Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije
'Narodne novine' broj 73/14.
Zaključak Vlade RH o obnovi obiteljskih kuća od 22.05.2014.

LETAK o Programu obnove
LETAK Osnovne informacije o pripremi poplavljenih kuća za obnovu