UPUTE, OBJAŠNJENJA I MIŠLJENJA

 
Zakon o gradnji
Narodne novine 153/13
Zakon o prostornom uređenju
Narodne novine 153/13
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Narodne novine 86/12, 143/13
Ostalo