Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

NOVOSTI I NAJAVE

 
22.03.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 281)
21.03.2017. - Javno izlaganje o prijedlozima UPU-a državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona' Medvednica te strateškim studijama o utjecaju na okoliš
Gradite legalno, spavajte mirno!
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Subvencioniranje stambenih kredita
Urbanistički planovi uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona' na javnoj raspravi
Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU-a državne razine na javnoj raspravi
Osigurano 629 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada
Za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja zaprimljen je 231 projekt
Nacrt Pravilnika o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu na javnom savjetovanju do 22.03.2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji stupio na snagu
Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu na javnom savjetovanju od 16.03.2017. do 15.04.2017.
21.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna
21.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik
21.03.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić
21.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zrinski Topolovac
20.03.2017. (Hina) - Šibenik - potpisan ugovor o kupnji zemljišta za 148 POS stanova
20.03.2017. - Objavljeni novi ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita u svibnju 2017 – strukovno područje elektrotehnika i arhitektura
20.03.2017. - Obavijest o ishodu izvanrednog postupka prijama službenika u državnu službu vezano uz Javni natječaj Klasa: 112-07/16-02/12 Urbroj: 531-03-1-1-1-16-9 od 22. studenog 2016. godine
20.03.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
20.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gola
20.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblja Sveti Ivan, Općina Baška
17.03.2017. - Mađarski veleposlanik Nj. E. József Zoltán Magyar u posjetu kod ministra Kuščevića
17.03.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 132.n.) - rok za prijave 27.03.2017.
17.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 11 – Sportski centar Platak R62, Općina Čavle
17.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
17.03.2017. - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta objavljen u Narodnim novinama broj 23/2017
Program URBACT III
Novi Poziv za dobre prakse otvoren do 31. ožujka 2017. godine
Program URBACT poziva stručnjake da se uključe u URBACT projekte
Legalizacija - Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
16.03.2017. - Državna tajnica Katica Prpić na predstavljanju projekta za praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.
16.03.2017. - Javno izlaganje o prijedlozima urbanističkih planova uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks' i 'Vršna zona' Medvednica te strateškim studijama o utjecaju na okoliš
16.03.2017. - Obavijest o ishodu izvanrednog postupka prijama službenika u državnu službu vezano uz Javni natječaj Klasa: 112-07/16-02/10 Urbroj: 531-03-1-1-1-16-6 od 04. studenog 2016. godine
16.03.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
16.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nina
16.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
16.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
16.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Hercegovac
16.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac
15.03.2017. - Ministar životne sredine i prostornog planiranja Republike Kosovo Shal u radnom posjetu ministru Kuščeviću
15.03.2017. - Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
15.03.2017. - Gostovanje ministra Kuščevića u emisiji HRT-a 'A sada Vlada'
15.03.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 25.04.2017.
15.03.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
15.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje
15.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Novo Virje
15.03.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan
15.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo
Za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja zaprimljen je 231 projekt
14.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Rača
14.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone 'Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski Stanovi' (1 dio - tekst izvješća)(2 dio - prilozi)
13.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poslovno-stambene zone Vidovec, Općina Vidovec
13.03.2017. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana
13.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Centar 1', Grad Petrinja
13.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar 3 - Zabok
13.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dom umirovljenika Gubaševo
13.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka
10.03.2017. (Lider, Edis Felić) - Intervju s ministrom Kuščevićem: Pravi i pravični porez na nekretnine dolazi 2020.
10.03.2017. - Državna tajnica Katica Prpić na konferenciji o unapređenju hrvatskog zakonodavstva
10.03.2017. - Objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m.198) - rok za prijave 20.03.2017.
10.03.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
10.03.2017. - Objavljene I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu (pdf) (csv)
10.03.2017. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta, Omiš
10.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston, prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ''Duba Stonska-Zjat sjever'' i prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Duba Stonska-Uvala Bjejevica', Općina Ston
10.03.2017. - Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone 'Donja Draga - Ivandići', Posedarje
10.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana
10.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu dopunjenih ciljanih II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora
09.03.2017. - Pomoćnik ministra Žamboki na radionici o energetskoj obnovi višestambenih zgrada
09.03.2017. - Pomoćnik ministra Vukić na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu o vodama
09.03.2017. - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji objavljen u Narodnim novinama broj 20/2017
09.03.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nostrifikaciji projekata objavljen u Narodnim novinama broj 20/17
09.03.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina objavljen u Narodnim novinama broj 20/17
09.03.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju izvješća nadzornog inženjera objavljen u Narodnim novinama broj 20/17
09.03.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste objavljen u Narodnim novinama broj 20/17
09.03.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
09.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Borovo
09.03.2017. - Izvješće o ponovnoj javnog raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav
09.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Ličko-senjske županije
08.03.2017. - Veleposlanica Republike Slovenije Smiljana Knez u radnom posjetu ministru Lovri Kuščeviću
08.03.2017. - POS stanovi u Metkoviću
08.03.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
08.03.2017. - Nastavljaju se informativne radionice o energetskoj obnovi višestambenih zgrada - što nakon prijave na javni poziv?
07.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba
07.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Oranice - TEP tematski park
07.03.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić
07.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lumbarda
06.03.2017. - Nastavljaju se informativne radionice o energetskoj obnovi višestambenih zgrada - što nakon prijave na javni poziv?
06.03.2017. - Ažurirani popisi pravnih osoba kojima su od strane Ministarstva izdane suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja - stanje na dan 1.3.2017.
06.03.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
06.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bibinje
06.03.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja arhitekture za rok 10.04.2017.
06.03.2017. - Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buzeta
06.03.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada
06.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja 'Sjever I-1.dio - druga izmjena i dopuna', Bjelovar
03.03.2017. - Predsjednik Vlade Andrej Plenković pustio u primjenu web aplikaciju 'ONE STOP SHOP' (OSS)
03.03.2017. - Donesene izmjene i dopune Zakona o gradnji
03.03.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
03.03.2017. - Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda
03.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rovinja-Rovigno
02.03.2017. - Vlada RH prihvatila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
02.03.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
02.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci
02.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
02.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija 'Maraska-park', Zadar
01.03.2017. - Zastupnici Hrvatskoga sabora raspravljali o propisima Ministarstva
01.03.2017. - Ministar Kuščević s predstavnicima Općine Mljet razgovarao o izmjenama i dopunama Prostornog plana NP Mljet
01.03.2017. - Pozivaju se kandidati koji su ispunili formalne uvjete Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - r.m. 132m da se odazovu na testiranje 23.03.2017.
01.03.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
01.03.2017. - AZONIZ: Pregled stanja riješenosti preuzetih zahtjeva za ozakonjenje - stanje na dan 25.02.2017.
01.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'Japirko', Solin
01.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje), Općina Rakovica
01.03.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca
01.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja od uvale Toć do Kancelirovca (UPU 12), Općina Okrug
01.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Okrug
01.03.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske - proizvodne i poslovne namjene 'Kopačica' - Popovići (UPU 88), Konavle
28.02.2017. - Donesene izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
28.02.2017. - Objavljen Financijski plan Ministarstva za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (xlsx)(csv)
28.02.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 04.04.2017.
28.02.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja elektrotehnike za rok 03.04.2017.
28.02.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja 'Finida-Poreč', Poreč
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Finida, Poreč
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 'OMV - poslovna zona', Poreč
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Postira - centar
28.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Supetar - Kosovac
28.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar
27.02.2017. - Upisani novi predmeti na oglasnoj ploči
27.02.2017. - Donesen novi Tehnički propis za građevinske konstrukcije
27.02.2017. - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju objavljen u Narodnim novinama broj 17/2017 - stupa na snagu 28.02.2017.
27.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
27.02.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Semeljci
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Vrh Drazeja, Pazin
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrvatska Dubica
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenje radne zone R 27, Bakar
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenje radne zone R 29/I, Bakar
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski
27.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Rupe' Nin
24.02.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Vršna zona', Medvednica
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Vršna zona', Medvednica
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 'Skijaški kompleks', Medvednica
24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine
23.02.2017. - Ministar Kuščević na Vladi predstavio projekte važne za Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju
23.02.2017. - Objavljen popis kandidata za polaganje stručnog ispita iz područja građevinarstva za rok 28.03.2017.
23.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Groblje Hrnetić', Karlovac
23.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline
23.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna (A) turističko-ugostiteljskog i sportsko-rekreacijskog područja Grada Sveti Ivan Zeline
23.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Krase, Općina Marčana
23.02.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice
22.02.2017. - Ažuriran Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (htm) - Fizičke osobe (csv) - Pravne osobe (csv)
22.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 'Banija-Kupa I', Karlovac
22.02.2017. - Ispravak Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje
22.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje 'Uvala Sutmiholjska 2', Općina Mljet
22.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra, Općina Mljet
21.02.2017. - Ministar Kuščević na svečanosti obilježavanja 110. obljetnice postojanja Sardine d.o.o. u Postirima
21.02.2017. - Upisan novi predmet na oglasnoj ploči
21.02.2017. - Završen projekt Build Upon
21.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana naselja 'Đuro Salaj' u Križevcima
21.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
20.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja groblja Ban, Općina Podstrana
20.02.2017. - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
17.02.2017. - Ministar Kuščević na obilježavanju početka izgradnje Galenskog laboratorija u Dugopolju
17.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Mihanići' (UPU 49), Općina Konavle
16.02.2017. - Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
16.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kampa Dražica, Novalja
16.02.2017. - Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
15.02.2017. - Objavljeno Financijsko izvješće Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 2016. godinu
15.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera), Grad Virovitica
15.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja 'Zavrtje' u Nedelišću
15.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županje
14.02.2017. - Obavijest Ministarstva
14.02.2017. (Jutarnji list, Korana Sutlić) - Intervju s ministrom Lovrom Kuščevićem: Nakon milijarde kuna za obnovu zgrada ide i 30 mil. eura za kuće
14.02.2017. (Poslovni dnevnik): Kriza građevine jenjava - Dozvola 41% više, ali daleko od 2008.
10.02.2017. (Hina) - Kuščević: Programi energetske obnove zgrada doprinijeti će i rastu hrvatskog građevinarstva
10.02.2017. (Hina) - Ministar Kuščević o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica
14.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac, Grad Labin
14.02.2017. - Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Voćin
10.02.2017. - Ministar Kuščević otvorio završnu konferenciju Strategija 2.0 u okviru projekta BUILD UPON
10.02.2017. - Donesene izmjene tri pravilnika iz područja energetske učinkovitosti
09.02.2017. - Vlada RH prihvatila propise iz nadležnosti Ministarstva
09.02.2017. (Hina) - Završena energetska obnova šibenskog vrtića 'Kućica' vrijedna 1,29 milijuna kuna
09.02.2017. - Donesen Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave za 2017. godinu
08.02.2016. - U Velikoj Gorici održana konferencija za novinare o energetskoj obnovi višestambenih zgrada
07.02.2017. - Osigurano 629 milijuna kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada
08.02.2017. - Odluka o poništenju ponude u bagatelnom postupku nabave usluge održavanja informatičkog sustava za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
08.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine, Grad Umag
06.02.2017. - Puštena u promet dionica brze ceste Zlatar Bistrica-Andraševec
06.02.2017. - Predstavnici Ministarstva o projektima energetske učinkovitosti i POS-u u Primorsko-goranskoj županiji
06.02.2017. - Objavljen Plan savjetovanja s javnošću za zakone i podzakonske propise Ministarstva koji se planiraju donositi u 2017. godini
01.02.2017. - Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu
01.02.2017. - Ministar Kušćević s predstavnicima Francuske udruge poslodavaca (MEDEF)
Godina dana ministra Kuščevića
Ispiši stranicu