Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Troškovi - opće i posebne pristojbe

OPĆE PRISTOJBE

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96) prema tar. br. 1. na zahtjeve se plaća pristojba u iznosu 20,00 kuna, a prema tar. br. 2. za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 50,00 kuna u državnim biljezima koji moraju biti nalijepljeni na zahtjev.


POSEBNE PRISTOJBE

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama 
(„Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.)
 

Ispiši stranicu