Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

28.09.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj: 43/18 i 52/18) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
1. Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 16.)

2. Odjel za opće i tehničke poslove
- stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 27.)

Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 37.)

Sektor za financije
Služba za javnu nabavu i sigurnosne poslove
Odjel za provođenje postupaka javne nabave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 51.)

II. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za građevno-tehničku regulativu
1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 62.)

2. Odjel za građevne proizvode i usluge
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 64.)

Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 76.)

Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za registre
- stručni suradnik - 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 85.)

Služba za regulativu
Odjel za analize
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 90.)

IV. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove
Odjel za kontinentalno područje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 103.)

Služba za planove državne razine i prostornu regulativu
a) stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 107.)
b) stručni suradnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 108.)
 

Sektor za pravne poslove
Služba za zakonodavstvo i međunarodno-pravne poslove
Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 116.) 

Služba za nadzor
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)
b)  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 127.)

IV.  UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
 Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 168.) 

Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 170.)
b) viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 172.)

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- stručni referent – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 177.)

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 183.)

V. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Služba područnih jedinica - odjeli priobalne Hrvatske
Područna jedinica u Rijeci – Odjel Primorsko-goranske županije
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 221.)
 
Područna jedinica u Šibeniku – Odjel Šibensko-kninske  županije
- viši građevinski inspektor – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 233.)

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. listopada 2018. godine. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua objaviti će se na ovoj web stranici namanje pet dana prije održavnja testiranja.

 

Tekst natječaja
Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja
Ispiši stranicu