Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

17.09.2018. - Donesen Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe

Na temelju članka 30.b Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe kojim se uređuju uvjeti, mjerila, postupak davanja u najam i opremanja stanova za najam, radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: kandidati ili najmoprimci), na području Republike Hrvatske, uz korištenje sredstava Republike Hrvatske.

Podnositelji zahtjeva su tijela državne uprave, osnivači institucije i ustanove nadležne za kandidate ili najmoprimce. 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 82/18. i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 22. rujna 2018. godine.

Ispiši stranicu