Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,
    Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/ 3772 822;
  • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva
    radnim danom od 8:30 do 13:30 sati ili
  • na adresu e-pošte: zppi@mgipu.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 12/14. i 15/14

Službenica za informiranje
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja:
Ana Baćić Hren, dipl. pravnik
Tel: 01/3782 186

  

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
"Narodne novine" broj 25/13.,
85/15.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
"Narodne novine" broj 12/14.,
15/14.
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
"Narodne novine" broj 67/17.
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Povjerenica za informiranje
Otvoreni (strojno čitljivi) podaci
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (csv)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf) (csv)
Ispiši stranicu