Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

05.06.2018. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči

Pozivaju se stranke u postupku (investitor, vlasnici i nositelji drugih stvarnih na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola) na uvid u spis predmeta za izdavanje izmjena i dopuna građevinske dozvole za: građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Istarski ipsilon - A8, dionica: Rogovići-Lupoglav, faza 2b-dopuna na puni profil, faza 2., 2. poddionica Ivoli-Cerovlje od km 6+500,00 (po osi lijevog kolnika) = km 6+506,32 (po osi desnog kolnika) do km 11+400,00, na budućoj novoformiranoj čestici u k.o. Novaki Pazinski. Investitor je BINA - ISTRA d.d., HR-52420 Lupoglav.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 10 do 14 sati na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE

 
Ispiši stranicu