Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.03.2018. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m.br. 36. i 164.)

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane

- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 36.) 

15.3.2018. - Razgovor (intervju) s kandidatkinjom koja je ispunila formalne uvjete održati će se 21. ožujka 2018. godine u 12:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 20. sukladno rasporedu iz poziva.  

24.4.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
 Odjel za infrastrukturne građevine
- stručni suradnik – 1 izvršitelj
na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 164.)

19.3.2018. - Razgovor sa kandidatima koji su ispunili formalne uvjete održati će se 26. ožujka 2018. godine u 9:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. sukladno rasporedu iz poziva.

10.5.2018. - Rješenje o prijamu u državnu službu

Prijave na oglas podnosile su se do 12. ožujka 2018. godine. 


Tekst oglasa
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći
15.5.2018. - Obavijest o ishodu postupka
Ispiši stranicu