Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

18.01.2018. - Održana druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'

U srijedu 17. siječnja 2018. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održana je druga po redu informativna radionica za predstavnike tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova, ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima koje obavljaju društvene djelatnosti, kao potencijalne prijavitelje u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

Interes za predmetne radionice je iznimno velik pa je tako i na današnjoj radionici sudjelovalo čak 28 potencijalnih prijavitelja. Treba napomenuti da su i sljedeća tri termina za održavanje radionica u ožujku i travnju ove godine u cijelosti popunjena.

 

Ministarstvo, u funkciji Posredničkog tijela razine 1, održalo je prezentaciju o pozivu na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora radi što kvalitetnije pripreme projektnih prijava. Zbog brojnih upita potencijalnih prijavitelja, a sa ciljem jednakog postupanja prema svima i nedovođenja prijavitelja u eventualno nepovoljniji položaj, posebno je naglašena obavijest objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva, strukturnih fondova te u sustavu eFondovi 10. siječnja 2018. godine, a vezano uz provedbu predmetnog poziva u smislu primjene odredbi Uredbe o indeksu razvijenosti (Narodne novine broj 63/10, 158/13) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. (Narodne novine broj 158/13), kako je navedeno u Uputama za prijavitelje predmetnog poziva.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 održao je prezentaciju vezano uz provedbu ugovora za sufinanciranje bespovratnim sredstvima, s naglaskom na probleme u provedbi projekata. Sektor za energetsku učinkovitost u okviru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je prezentaciju vezano uz mogućnost njihove stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, s naglaskom na probleme prilikom sastavljanja projektnih prijava, kao i na probleme kod izrade projektantskih troškovnika u smislu poštivanja Zakona o javnoj nabavi te postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici istoga. Predstavnici HBOR-a održali su, također, prezentaciju o mogućnosti sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost'.

Nakon održanih prezentacija, stručnjaci iz Ministarstva, Fonda i HBOR-a odgovarali su na upite prisutnih te su ujedno i pozvali sudionike da što prije, ukoliko žele, kontaktiraju Sektor za energetsku učinkovitost u okviru Fonda, kao moguću stručnu podršku prijaviteljima u pripremi projektnih prijedloga, na adresu elektronske pošte javne.eu@fzoeu.hr, kako bi ubrzali pripremu istih i što prije predali svoje prijave, kao i zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja za prijavu na predmetni poziv.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' objavljen je elektronski putem sustava eFondovi 16.11.2017. i otvoren najkasnije do 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva osiguran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 380 milijuna kuna, s mogućnosti povećanja alokacije.

Ispiši stranicu