Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

31.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

  
Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekontrukciju magistralnog plinovoda PČ Slobodnica-MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar na području Grada Slavonskog Broda. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 12. rujna 2017. godine u vremenu od 13:00, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14., soba 208. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.
 
Ispiši stranicu