Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

30.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

 
Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije – Izgradnja pregrade na rijeci Orljavi u rkm 36+117 - III. FAZA - Nadzemni dio strojarnice male hidroelektrane, elektrostrojarska oprema, gumena vrećasta brana, priključak struje, vode i telefona, 1. skupine. Investitor je MALA HIDROELEKTRANA PLETERNICA d.o.o. za proizvodnju električne energije iz Pleternice.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 11. rujna 2017. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.
 
Ispiši stranicu