Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.08.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine 1. skupine – oborinska odvodnja u sklopu brodogradilišta Viktor Lenac, na katastarskim česticama k.č.br. 6071/1 i 1084/1 k.o. Kostrena Lucija na pomorskom dobru unutar luke posebne namjene – brodogradilišta Viktor Lenac (Primorsko-goranska županija, Općina Kostrena). Investitor je BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., HR-51000 Rijeka, Martinšćica bb.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 16. kolovoza 2017. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.
Ispiši stranicu