Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

24.07.2017. - Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ministarstvo je objavilo ažuran popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja na temelju članka 4. važećeg Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 136/2015.) i Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja na temelju članka 5. istog Pravilnika. Popisi su ažurirani na dan 20. srpnja 2017. godine.

Podsjetimo, Ministarstvo izdaje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova:
  1. izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja) i
  2. izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja (suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja)

Područje je regulirano Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/2015.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine te Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja  („Narodne novine“ broj 136/2015.) koji je stupio na snagu 26. prosinca 2015. godine.

Više informacija o ovoj temi dostupno je OVDJE

 
Ispiši stranicu