Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

21.07.2017. - Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objavljena u Narodnim novinama broj 70/17

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na 47. sjednici održanoj 13. srpnja 2017., objavljena je u "Narodnim novinama" broj 70/17.

Uredbom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva te se uređuju i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva. 

Stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama odnosno 27. srpnja 2017. godine. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine", br. 44/14 i 137/14).

Uredbu možete pročitati OVDJE
 
Ispiši stranicu