Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

19.07.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Virje Otok – Brezje, planiranih na katastarskim česticama u k.o. Radovec i k.o. Babinec u Varaždinskoj županiji, na području općine Cestica.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 21. kolovoza 2017. godine u vremenu od 13:00 do 15:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14, soba 208., 1. kat.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Stranka u smislu čl. 141. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13) su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE
Ispiši stranicu