Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

12.07.2017. - Javni poziv APN-a za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Sesvete/Sopnica

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama raspisala je 10. srpnja 2017. godine Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Sesvete/Sopnica. Predmet Javnog poziva čini 75 stanova u vlasništvu APN-a  koji se daju u najam, s mogućnošću kupnje.
 
Lista reda prvenstva za najam stanova na lokaciji Sesvete/Sopnica od 2. ožujka 2015. godine u cijelosti je konzumirana te su svi stanovi trenutno iznajmljeni stoga Agencija objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova iz Pograma POS-a u svrhu formiranja nove Liste reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Sesvete/Sopnica.
 
Cijena najma iznosi 20,00 kn/m2 a uvjeti prijave propisani su u Javnom pozivu objavljenom na internetskoj stranici APN-a. Zahtjev se podnosi na adresu: APN, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb „ZAHTJEV ZA NAJAM NEKRETNINE IZ PROGRAMA POS-a  NA LOKACIJI  SESVETE/SOPNICA“. 

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Odjelu za gospodarenje i prodaju nekretnina na tel. 01/6331 657, 6331 641 ili 6331 643 ili na stranicama www.apn.hr.

 
Ispiši stranicu