Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

10.07.2017. - Javni poziv na uvid u spis predmeta objavljen na oglasnoj ploči Ministarstva

Ministarstvo je na oglasnoj ploči objavilo javni poziv na uvid u spis predmeta za izdavanje I. izmjene i dopune građevinske dozvole ovog Ministarstva za rekonstrukciju sustava za prikupljanje i rekuperaciju kondenzata vodene pare u Rafineriji nafte Rijeka na k.o. Kostrena Barbara. Investitor je INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 24. srpnja 2017. godine u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, na lokaciji Ministarstva u Zagrebu, Republike Austrije 14.  Pozivu je namijenjen strankama u postupku: investitoru, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava n a nekretnini za koju se izdaje dozvola.

Javne pozive Ministarstva kao i izdane lokacijske odnosno građevinske dozvole objavljene na oglasnoj ploči možete pogledati OVDJE.

 
Ispiši stranicu