Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

09.06.2017. - Tehnički propis za staklene konstrukcije

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević  je na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) donio novi Tehnički propis za staklene konstrukcije koji je objavljen u Narodnim novinama broj 53/17  od 7. lipnja 2017. godine te stupa na snagu 15. lipnja 2017. godine.

Ovim se Tehničkim propisom, u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za staklene konstrukcije u građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, održavanje, uklanjanje te drugi zahtjevi za staklene konstrukcije, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u staklene konstrukcije.
 
Ispiši stranicu