Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Obavijest jedinicama lokalne samouprave

27. travnja 2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja isporučilo je putem elektroničke pošte svim jedinicama lokalne samouprave podatke sukladno obvezi koja proizlazi iz Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16).
 

Radi se o podacima o važećim prostornim planovima iz modula eKatalog te podacima o izdanim aktima za građenje za 2015. i 2016. godinu iz modula eDozvola i eArhiv lnformacijskog sustava prostornog uređenja, kao i podacima o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Obzirom da određeni broj elektroničkih poruka nije moguće isporučiti zbog punih sandučića elektroničke pošte ili iz drugih razloga, jedinice lokalne samouprave koje nisu primile navedene podatke mogu se obratiti za informacije i ponovnu dostavu podataka Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja na adresu elektroničke pošte: e-dozvola@mgipu.hr

Dopis Ministarstva
Ispiši stranicu