Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

25.04.2017. - Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (,,Narodne novine", broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročisćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1- 2036/201292/05), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (,,Narodne novine" broj 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostomoga uređenja za 2017. godinu, KLASA: 110-01/17-01/1 URBROJ: 531-03-1-1-1-17-16 od 20. ožujka 2017. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

KABINET MINISTRA
administrativni tajnik ministra
-1 izvršitelj (red.br.9.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 13,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za ljudske potenciiale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
stručni suradnik - 1 izvršitelj (red.br.17.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 11,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva

stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.20.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek za pisarnicu i pismohranu
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.36.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 09,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

 
Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za računovodstvene poslove
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.47.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za građevne proizvode i usluge
viši stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.66.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 19. svibnja 2017. godine (petak) u 09,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i registre
Odjel za registre
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.86.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 19. svibnja 2017. godine (petak) u 12,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove
Odjel za zaštićeno obalno područje
stručni suradnik -1 izvršitelj (red.br.100.)

Služba za planove državne razine i prostornu regulativu
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.113.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 22. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva


Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za pripremu programa i projekata Europske unije
stručni suradnik - 1 izvršitelj (red.br.132.e)

UPRAVA ZA DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za eksploataciju mineralnih sirovina
stručni suradnik - 1 izvršitelj (red.br.142.)

Služba za investicije
viši stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.146.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu za radno mjesto br. 142. i redni br. 146. održati će se dana održati će se dana 19. svibnja 2017. godine (petak) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

 
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje uporabnih dozvola
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.160.)

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije

Područni ured u Splitu
Služba Split I za Grad Split i centralno područje Splitsko-dalmatinske županije
stručni referent - 1 izvršitelj (red.br.182.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 18. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 09,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Split, Mike Tripala 6. prema rasporedu iz poziva.


Sektor središta građevinske inspekcije
Služba pravne podrške radu građevinske inspekcije
stručni referent - 1 izvršitelj - sa mjestom rada u PJ Gospić (red.br.279.) 

15.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana  22. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Gospić, Kaniška 10. prema rasporedu iz poziva.  

stručni suradnik - 1 izvršitelj - sa mjestom rada u PJ Varaždin  (red.br.279.a.) 

15.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana  25. svibnja 2017. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Varaždin, Kratka 1. prema rasporedu iz poziva.   


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
stručni suradnik
- 1 izvršitelj (red.br.285.)

12.05.2017. - Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom pozivu održati će se dana 22. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Republike Austrije 14. prema rasporedu iz poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 03. svibnja 2017. godine. Tekst javnog poziva
Ispiši stranicu