Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

13.04.2017. - Izmjenama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi smanjuju se broj skupina i iznosi pristojbi za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole

Na sjednici održanoj 13. travnja 2017. hrvatska je Vlada prihvatila izmjene Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) koje je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kojima se smanjuju iznosi upravnih pristojbi za izdavanje akta iz upravnog područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Izmjenama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17) propisano je novo razvrstavanje građevina na 3 umjesto 5 dosadašnjih skupina. Stoga je potrebno izmjenom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi propisati upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine.

Izmijenjenom Uredbom smanjuje se minimalni iznos upravne pristojbe za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za građevine za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš i prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu, a koje ne izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s 14 000 na 12 000 kuna.

Smanjuje se i iznos upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za zgradu koja nije veća od 600 m2 s 10 000 na 800 kuna , a za zgradu bruto građevinske površine od 600 m2 do 2 000 m2  s 10 000 kuna na 2 500 kuna.

Ova Uredba stupi na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Usvojene izmjene Uredbe mogu se pročitati ovdje.
 

Zagreb, 13. travnja 2017. godine

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje 

Ispiši stranicu