Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

17.03.2017. - Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (r.m. 132.n.)

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05)  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice – redni broj radnog mjesta 132.n. 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave, odnosno do 27. ožujka 2017. godine na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "Za oglas - Klasa: 7", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Tekst Oglasa (pdf)
Obrazac prijave (doc)
Ispiši stranicu