Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević donio je Odluku kojom se u javnu raspravu upućuje Strateška studija o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica. Javna rasprava započet će 06. ožujka 2017. godine i trajati do 04. travnja 2017. godine. 
 

Ne-tehnicki sažetak Strateške studije, Strateška studija i Prijedlog UPU 'Skijaški kompleks' s danom početka javne rasprave biti ce dostupni javnosti i na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostomoga uredenja.

Javni uvid u Stratešku studiju i Prijedlog UPU 'Skijaški kompleks' moći će se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati na adresi Ministarstva : Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Javno izlaganje, na kojem će nazočiti i sudjelovati predstavnici Ministarstva, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i ovlaštenika; održati će se 21. ožujka 2017. s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, Republike Austrije 14, Zagreb. 

Zainteresirana i stručna javnost svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja moći će za vrijeme trajanja javne rasprave do 04. travnja 2017. godine:

  • upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene na mjestima javnog uvida,
  • davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva: Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili
  • na e-mail adresu: upu.skijaliste.spuo@mgipu.hr  

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti dostavljeni u danom roku te čitko i razumljivo napisani.

24.02.2017. - Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije o utjecaju na okoliš UPU državne razine 'Skijaški kompleks' s Prijedlogom UPU državne razine 'Skijaški kompleks'

24.02.2017. - Informacija o javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine 'Skijaški kompleks', Medvednica s Prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državne razine Skijaški kompleks, Medvednica

 
Ispiši stranicu