Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

01.02.2017. - Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu

Od danas je na snazi nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17.) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine a kojom se propisuju opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

Uredbom se mijenja iznos upravne pristojbe za zahtjev i rješenje o davanju ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade tako da ona više ne iznosi 70,00 kn, nego 35,00 kn. Uz opće pristojbe propisane Uredbom, na djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja direktno se odnose i pristojbe u posebnim područjima odnosno Građevinske pristojbe i to Tar. br. 50.  - za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine i Tar. br. 51. - za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine.

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.) prestala je važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja.

 

 
Ispiši stranicu