Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

02.12.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (r.m. 132.d - stručni savjetnik i 132.k - stručni suradnik)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-I- 2036/201292/05), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“ broj: 82/2016), Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe i projekte Europske unije
1. Služba za pripremu programa i projekata Europske unije

- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 132. d)

2. Služba za provedbu programa i projekata Europske unije
Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme (redni broj radnog mjesta 132. k)

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Javni natječaj objavljen je u "Narodnim novinama" broj 111. od 2.12.2016. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 12.12.2016. godine. 

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete natječaja održano je 30.01.2017., 31.01.2017., 01.02.2017. i 02.02.2017. prema rasporedu iz POZIVA.


Tekst Javnog natječaja
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja
Poziv na testiranje
Ispiši stranicu