Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima za cilj nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje osigurati ulazak na tržište rada.

Osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, a prema odredbi članka 61.a Zakona o državnim službenicima.

Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uračunava se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, koje je uvjet za prijam u državnu službu. Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati državni stručni ispit.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine" broj 100/2011).

Više informacija o stručnom osposobljavanju dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva uprave.  
 
05.09.2018. - Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
27.07.2018. - Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za 2018. godinu
Ispiši stranicu