Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Javna nabava

STRANICA JE U PROCESU REDIZAJNA

VAŽNO! Donesen je novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) koji je na snazi od 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5. Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. Zakona koji stupa na snagu 18. travnja 2018. i članka 269. Zakona koji stupa na snagu 18. listopada 2018.  

 

Prilikom provedbe postupaka javne nabave Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja poštuje načela javne nabave propisana:
Zakonom o javnoj nabavi
(Narodne novine 90/11., 83/13., 143/13.) 
Odlukom Ustavnog suda
(Narodne novine 13/14.)
 

PROFIL NARUČITELJA:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Tel: 01 3782 444 (centrala) Faks: 01 3772 822
OIB: 95093210687       MB: 2831317
Web: http://www.mgipu.hr/


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Plan javne nabave
Registar ugovora
Jednostavna nabava
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno do 500.000,00 kuna
Istraživanje tržišta - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Nadmetanja
Sudjelovanje u izradi dokumentacije
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima
Usluge iz Dodatka IIB
Korisne poveznice
Primjena Zakona o javnoj nabavi
Narodne novine 90/11., 83/13., 143/13.
Ispiši stranicu