Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministar Lovro Kuščević, dipl.iur.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
Tel: 01 3782 143
Faks: 01 3772 555

Medijski istupi ministra


LOVRO KUŠČEVIĆ, dipl. iur.
Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja
rođen 02. kolovoza 1975. u Supetru
oženjen, otac dvoje djece

Fotogalerija  SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE
  • 1999. diplomirani pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 
RADNO ISKUSTVO
  • od 22. siječnja 2016. ministar graditeljstva i prostornoga uređenja
  • 2013.- 2016. vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije
  • 2005.- 2016. načelnik Općine Nerežišća
  • 2000.- 2005. privatni sektor 


STRUČNO-POLITIČKI ANGAŽMAN

  • 2012.- 2016. predsjednik HDZ-ovog Nacionalnog odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo 
 
DRUŠTVENI ANGAŽMAN 
  • Član Društva dobrovoljnih davatelja krvi Nerežišća

 
STRANI JEZICI

  • engleski jezik aktivno
  • talijanski jezik pasivno

 

 
 
Ispiši stranicu