Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

eDozvola


 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je sustav 'eDozvola' kojim se omogućava da se sve dozvole za gradnju i uporabu građevina izdaju elektroničkim putem.

Sustav je implementiran na razini Države te se od kraja 2014. godine primjenjuje u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva.

Sustavom eDozvole osigurana je ujednačenost postupka dobivanja dokumenata za područje cijele Države. 

Ministarstvo kontinuirano nadopunjuje sustav novim alatima i podacima što će u konačnici dodatno skratiti rokove i poboljšati upravne postupke.
 
Informacijski sustav eDozvola
Pristup za ovlaštene korisnike
Obrasci za podnošenje zahtjeva
Procedure postupaka
INFORMACIJE o održavanju radionica 'Korištenje informacijskog sustava eDozvola'
Obavijesti korisnicima
Ispiši stranicu