Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Trošak obnove

VAŽNA NAPOMENA:
 

U tablici se objavljuju podaci o troškovima obnove poplavljenih stambenih i pomoćnih zgrada za koje je pribavljena uporabna dozvola. S danom objave tablice na mrežnoj stranici Ministarstva, 28. rujna 2015., u sustavu e-dozvole podnesena su 1104 zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole koje rješava nadležni županijski upravni odjel. Broj podnesenih zahtjeva konstanto se mijenja kao i broj izdanih uporabnih dozvola. Podaci o troškovima obnove objavljuju se u tablici nakon što nadležno upravno tijelo Županije izda uporabnu dozvolu. 

Stanje na dan 06.07.2016.: Trošak obnove (pdf)

Ispiši stranicu