Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja; može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti ovo Ministarstvo izjavom u pisanom obliku.

Obrazac izjave s prilozima dostavlja se poštom na adresu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili osobno u Pisarnicu Ministarstva, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. U elektroničkom obliku obrazac izjave s prilozima može se dostaviti:


Strane osobe koje obavljaju djelatnost prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj
Strane osobe koje obavljaju djelatnost gradnje u Republici Hrvatskoj
OBRAZAC IZJAVE temeljem koje strana osoba obavještava Ministarstvo o obavljanju djelatnosti prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj
DECLARATION FORM by which a foreign person notifies the Ministry of the performance of physical planning and building activities in the Republic of Croatia
Najčešća pitanja i odgovori
Ispiši stranicu