Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Državni stručni ispit

Državni službenici dužni su položiti državni stručni ispit, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” broj 49/12.-proč. tekst, 37/13. i 38/13.), u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada odnosno ako je riječ o vježbeniku onda do isteka vježbeničkog staža. Državni stručni ispit polaže se pred Državnom ispitnom komisijom. Sjedište Komisije je pri Ministarstvu uprave.

Postupak polaganja te program Ispita uređeni su Uredbom o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita  („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14 i 11/15).  Za sve upravne, stručne i administrativne poslove vezane uz organizaciju i provedbu ispita, uključujući i vođenje evidencije o položenim ispitima zaduženo je Ministarstvo uprave. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavit će na ovoj web stranici dio Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njegov djelokrug. Do tada je informaciju o posebnom dijelu stručnog ispita moguće dobiti uvidom u tekst Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14 i 11/15).  

Za više informacija o polaganju državnog stručnog ispita posjetite web stranice Ministarstva uprave.

 
Ispiši stranicu