Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske temeljni je državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru. Njime je, na temelju utvrđenih uporišnih vrijednosti hrvatskog prostora i sustava upravljanja prostornim razvojem te utvrđenog stanja i procesa u prostoru, utvrđen opći cilj (vizija) prostornog razvoja do 2030. godine s razvojnim polazištima te s prioritetima, usmjerenjima i okvirom za provedbu.

Za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske odgovorno je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj a Vlada Republike Hrvatske usvojila ju je na 32. sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine a zastupnici Hrvatskoga sabora jednoglasno donijeli na sjednici održanoj 13. listopada 2017. godine.

U tijeku izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

Provedeno je i savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije te javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Strategije s Nacrtom prijedloga Strategije, o čemu su sačinjena izvješća.

U zakonski određenom postupku, sva ministarstva dostavila su svoja očitovanja te su usuglašeni stavovi i prihvaćen je nacrt konačnog prijedloga.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
Narodne novine broj 106/17
09.03.2018. - Predstavljena Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
13.10.2017. - Donesena Stategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
5.10.2017. - Održana rasprava u Hrvatskom saboru o Prijedlogu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
Nacrt konačnog Prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (pdf, 8.14 MB)
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (15.06.-14.07.2015.)
Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije prostornog razvoja RH s Nacrtom prijedloga Strategije prostornog razvoja RH (15.06.-14.07.2015.)
Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
Stručne podloge
Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
'Narodne novine' broj 143/13
Ispiši stranicu