Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada preuzela je 30. lipnja 2014. sve predmete za legalizaciju koji se odnose na građevine na poplavljenim područjima. Predmeti se rješavaju sredstvima koja su u Državni proračun stigla s osnova naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Stoga oni podnositelji zahtjeva za ozakonjenjem čiji zahtjevi još nisu riješeni ne trebaju poduzimati nikakve radnje niti kontaktirati Upravni odjel Vukovarsko-srijemske Županije, njih će, kada se za to steknu uvjeti kontaktirati Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.
 
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Ispiši stranicu