Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

SANACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Velike poplave u svibnju 2014. pogodile su istočnu Hrvatsku nakon što je rijeka Sava dostigla rekordnu razinu i probila nasip. Evakuirano je nekoliko tisuća stanovnika iz Gunje, Đurića, Posavskih Podgajaca, Račinovaca, Rajevog sela i Strošinca.

U cilju što skorije obnove poplavljenih kuća i objekata, 18. lipnja 2014. godine, Hrvatski je sabor donio Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine broj 77/14), a 03. srpnja 2014. donesen je i Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine broj 82/14, 140/14).

Vlasnici/korisnici kuća na kojima su ovlaštene osobe procijenile oštećenja I i II kategorije mogli su birati žele li obnovu prepustiti Državi ili će popravke vršiti sami uz financijsku pomoć Države. Za I je kategoriju isplaćivano 40 tisuća kuna pomoći a za II kategoriju 70 tisuća kuna, u dva obroka. Naknadno je uvedena i 0 kategorija za koju se vlasnicima isplaćivalo 20 tisuća kuna pomoći. Od početka obnove za sve tri kategorije oštećenja Država je vlasnicima/korisnicima isplatila 63 milijuna i 265 tisuća kuna. Radovi na kućama III i IV stupnja oštećenja provodila je odnosno nadzirala Država.

Do 16. svibnja 2016. godine Država je obnovila ili izgradila ukupno 1078 stambenih građevina dok ih je za dovršiti preostalo još 11 te oko 100 pomoćnih građevina, od čega ih je 44 u fazi izgradnje, a za ostale se provodi postupak pripreme dokumentacije.

Obnova svih zgrada javne namjene, osnovnih škola i ambulanta, obavljena je prema planu. Država je obnovila i zgrade koje nisu bile poplavljene, a koje je tijekom poplave i neposredno nakon nje koristila vojska i ostale službe koje su radile na sanaciji poplave. 
 
17.05.2016. (HINA) - U županjskoj Posavini obnovljeno dvije tisuće kuća stradalih u katastrofalnoj poplavi
Propisi o obnovi i sanaciji poplavljenih područja
Podaci o obnovi poplavljenih obiteljskih kuća i zgrada javne namjene
Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Fotogalerija
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području
Trošak obnove
Monografija '16 mjeseci u Županjskoj Posavini'

Ispiši stranicu