Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu

21.07.2016. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu koja će se koristiti kao pomoć za izradu prostornih planova uređenja. Općine i gradovi svoje su zahtjeve Ministarstvu mogli uputiti u razdoblju od 12. svibnja 2016. godine do 01. srpnja 2016. godine.

Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja izrade prostornih planova zasjedalo je 04. srpnja 2016. godine te razmotrilo sve pristigle zahtjeve.

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva sufinancirati će se samo prostorni planovi uređenja općina i gradova i to na način da se sredstva dodjeljuju u iznosu od 20 - 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana, ovisno o indeksu razvijenosti -  I.  i II. skupini dodjeljuje se 50%,  III. skupini cca 40%, IV . skupini  cca 30%, a V. skupini cca 20% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.

Prilikom raspodjele sredstava u obzir se uzimalo nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava, mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Jedinica lokalne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 

Popis gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova za 2016. godinu
Obavijest o sufinanciranju izrade prostornih planova jednica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Obavijesti o sufinanciranju i popisi županija, gradova i općina koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2015. godini
Ispiši stranicu