Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

2.10.2018. - U cilju unapređenja prostornog uređenja ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je 14. veljače 2018. godine Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

Na temelju navedene Odluke, dana 16. veljače 2018. objavljen je na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

Do 11. travnja 2018. kada je zaključeno prvo obračunsko razdoblje, zaprimljeno je ukupno 111 zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova od ukupno 85 jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Nakon provedenog postupka administrativne provjere, a zbog velikog broja zahtjeva,  Povjerenstvo za vrednovanje, ocjenjivanje i izradu prijedloga odabira predložilo je Ministru sufinanciranje urednih zahtjeva svih općina, gradova i županija podnesenih do 11. travnja 2018., ali uzimajući u obzir samo po jedan zahtjev svake općine/grada /županije (onaj s najvišim iznosom sufinanciranja) i to na način da se sredstva dodijele u iznosu cca 10 - 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana, ovisno o stupnju razvijenosti i ostalim kriterijima za bodovanje iz Naputka za ocjenjivanje.

Državnim proračunom za 2018. godinu, za aktivnosti A576150 Djelovanje na unapređenju prostornog uređenja, razdjela pozicije 363 Pomoći unutar općeg proračuna, osigurano je ukupno 3.100.000 kuna. Ovakvom odlukom u prvom obračunskom razdoblju sufinancirat će se 81 prostorni plan i utrošit će se  2.685.170,00 kuna.

Popis općina, gradova i županija koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2018. godini – prvo obračunsko razdoblje. Prijave u drugom obračunskom razdoblju zaprimale su se do 30. rujna 2018. godine. Nakon provedenog postupka administrativne provjere, vrednovanja i ocjenjivanja popis odabranih projekata u drugom obračunskom razdoblju biti će objavljen na ovoj web stranici. 

Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel. 01/3782 467 ili na adresu e-pošte:
prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr


 
Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
Ispiši stranicu