Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

POS najam nekretnina

Program najma stanova, pripadnih parkirnih mjesta i garažnih prostora provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u sklopu programa POS-a. Izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 26/15) od 27. veljače 2015. godine omogućeno je davanje u najam izgrađenih stanova POS-a uz mogućnost otkupa građanima - državljanima Republike Hrvatske radi rješavanja njihovih stambenih potreba.

Visinu najamnine određuje Upravno vijeće Agencije, na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno.

Sredstva od najma nekretnina uplaćuju se na poseban račun Agencije koja ih namjenski koristi za daljnje poticanje stanogradnje.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave sudjeluje u izgradnji stanova za najam, uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće uz suglasnost Agencije.

Odluku o redu prvenstva za najam stana u skladu s kojim Agencija iznajmljuje stanove donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno gradonačelnik ili načelnik.

Ako jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u izgradnji stanova za najam, država planira izgradnju stanova u određenom opsegu sukladno Pravilniku o najmu nekretnina iz programa POS-a („Narodne novine“ broj 57/15.) kojim se propisuju podrobniji uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stana.

Više informacija dostupno je na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koja provodi program.

Dodatne informacije:

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
('Narodne novine' broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 07/13., 26/15., 57/18.)
Pravilnik o najmu nekretnina iz programa POS-a
('Narodne novine' broj 57/15.)


 
Ispiši stranicu