Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

ApolitikA

Pokretanje procesa donošenja arhitektonskih politika Republike Hrvatske rezultat je organiziranosti i višegodišnjeg nastojanja te sustavnog i koordiniranog rada na nacionalnom i međunarodnom planu.

Dvije godine trajao je rad na dokumentu Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja koji je usvojen 29. studenog 2012. godine na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Inicijativa za izradu i donošenje dokumenta Arhitektonskih politika pokrenuta je od strane Razreda arhitekata HKAIG i Udruženja hrvatskih arhitekata na 1. kongresu hrvatskih arhitekata 2004., te nastavljena na 2. kongresu hrvatskih arhitekata 2007. U sklopu 3. kongresa hrvatskih arhitekata „Apolitika 2013.“ održanom 2010. promovirane su smjernice za izradu Hrvatske arhitektonske politike te započeto s radom na definiranju i izradi dokumenta.

Tada je potpisana zajednička Izjava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske, Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata kojom su se obvezali na promicanje i aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz donošenje dokumenta, čime je započeto stvaranje nacionalne platforme.

Bez obzira na to kako doživljavamo arhitekturu, kvaliteta izgrađenog okoliša zbog svoje sve prisutne prirode, duboko utječe na kvalitetu našeg života. Arhitektura je vjerojatno najočitije fizičko svjedočanstvo naše kulture i vrijednosti. Loša prostorna i arhitektonska rješenja su vidljiva i prepoznatljiva, ona su javna i kao takva imaju veliki utjecaj na kvalitetu života kako pojedinca, tako i cjelokupnog društva. Bitno je naglasiti da je donošenjem ovog dokumenta Vlada prepoznala društveni i kulturni značaj arhitekture i postala promotor u njenoj promidžbi i ostvarivanju kvalitetnog izgrađenog okoliša. Oni koji dolaze iza nas, naslijediti će arhitekturu i prostorne odnose oblikovane prema našim profesionalnim znanjima, estetskim i socijalnim mjerilima, i po tome će određivati vrijednost vremena u kome danas živimo i djelujemo.

ApolitikA je usmjerena na ostvarivanje tri osnovna cilja. Kulturu građenja koja je preduvjet za kvalitetu izgrađenog prostora, zatim na kvalitetu izgrađenog prostora kao osnove za dobar život svakog pojedinca, te na kvalitetnu arhitekturu koja treba postati poticaj nacionalnom razvoju i napretku.

Radna skupina za izradu Prijedloga dokumenta ApolitikA osnovana je krajem 2011. godine od strane resornog ministra, a u rad su bili uključeni predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Savjeta za prostorno uređenje Republike Hrvatske, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruženja hrvatskih arhitekata, sve s ciljem postizanja stručnog i društvenog konsenzusa o budućem razvitku izgrađenog okoliša.

Arhitektonske politike kao dio ukupne politike Države, kojim se iskazuje javni interes za kvalitetu sveukupnog izgrađenog prostora i stvaranje kulturnog krajobraza, formatirane su na način da postanu katalizator procesa održivog razvoja, brige o javnom interesu i prostoru, unaprjeđenja oblikovnih vrijednosti utemeljenih u graditeljskim posebnostima, zaštiti zdravlja, klime i sigurnosti. 

Izjava
Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020
ApolitikA - Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja
Aktivnosti
Mediji o Apolitici
Pratite aktivnosti vezane uz temu ApolitikA i na Facebooku
Smjernice i kriteriji za arhitektonsku vrsnoću građenja
Ispiši stranicu